Grannsamverkan Boda Glasbruk är en sammanslutning av ett antal hushåll

i Boda Glasbruk.Huvudmålsättningen i nätverket är att förebygga brott

och att  värna om varandra.